มือใหม่หักถักหมวกมาทางนี้เลยค่ะ Beginner’s Garter Stitch Hat เป็นหมวกที่มือใหม่สามารถถักกันได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลย ถักง่ายและออกมาสวยงามได้แบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วจริงมั้ยคะ

 

Beginner's Garter Stitch Hat

 

Knitting Needle Size: 11 or 8 mm

Yarn Weight: (5) Bulky/Chunky (12-15 stitches for 4 inches)

Materials:

  • Softee Chunky (100 g/3.5 oz;99 m/108 yds)
  • Main Color (MC) Lavender (28307) – 1 ball
  • Size U.S. 11 (8 mm) knitting needles or size needed to obtain gauge
  • 1 Faux Fur Pompom

 

GAUGE

9 sts and 18 rows = 4″/10 cm in garter stitch.

MEASUREMENTS

One size to fit average woman.

ABBREVIATIONS

Beg = beginning
K = knit
k2tog = Knit next 2 stitches together.
rem = remain(ing)
rep = repeat
RS = right side
st(s) = stitch(es)
WS = wrong side

INSTRUCTIONS

Cast on 45 sts.
Knit every row (garter st), noting first row is WS, until work from beg measures 7½” [19 cm], ending on a WS row.

Shape crown: 1st row: (RS). *K2. K2tog. Rep from * to last st. K1. 34 sts.
2nd row: Knit.
3rd row: *K1. K2tog. Rep from * to last st. K1. 23 sts.
4th row: Knit.
5th row: *K2tog. Rep from * to last st. K1. 12 sts. Break yarn, leaving a long end. Draw end tightly through rem sts and fasten securely. Sew center back seam. Weave in all ends. Sew Bernat® Faux Fur Pompom™ to top of Hat

 

 

 

Credit : allfreeknitting.com