เพิ่มความอบอุ่นให้ศีรษะของคุณด้วยหมวดสีพาสเทลสวยๆ แบบนี้กันดีกว่า เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวช่วงปลายกัน ด้วยการเตรียมหมวกสีสวยๆ ไว้ใส่กันเลยค่ะ แพทเทิร์นนี้ถักง่ายค่ะ เสร็จเร็วด้วย มือใหม่ก็สามารถถักได้ค่ะ

 

Soft Pastel Knit Hat

 

Knitting Needle Size: 13 or 9 mm

Yarn Weight: (6) Super Bulky/Super Chunky (4-11 stitches for 4 inches)

Materials:

  • RED HEART® Boutique Stellar™: 1 ball 9201 Galaxy (Art 811 available in 4 oz (113 g) 90 yd (82 m) balls)
  • Susan Bates® Knitting Needles: 9 mm [US 13]
  • Yarn needle

GAUGE: 8 sts = 4” [10 cm]; 16 rows = 4” [10 cm] in Garter st pattern. CHECK YOUR GAUGE. Use any size needle to obtain the gauge

Finished measurement: 22” [56 cm] in circumference
Hat fits most women.

Abbreviations: 

K = knit
k2tog = knit 2 stitches together
cm = centimeters
dec = decrease
P = purl
st(s) = stitch (es)
tog = together
[ ] = work directions in brackets the number of times specified

Special Stitches:

K2tog = Knit 2 sts together (decrease).
Sl 1 = Insert the right needle into the next stitch on the left needle. Pull this stitch off the left needle without knitting or purling it. The stitch is now on the right needle and twisted.

Pattern Stitch:

Garter st = Knit every row.

HAT

Cast on 45 sts.
Foundation Row: [K3, p1], 11 times, end k1.
Row 1 (Right Side): K1, [k1, wrapping yarn around needle twice, k3], 11 times.
Row 2 (Wrong Side): [K3, sl 1 with yarn in front, letting extra wraps drop off needle], 11 times, end k1.
Row 3 (Right Side): K1, [sl 1 with yarn in back, k3], 11 times.
Row 4 (Wrong Side): K1, [p1, k3], 11 times.
Repeat Rows 1-4, 4 times more, ending with Row 4.

Shape Crown

Row 1 (Right Side) dec: K1, [k1, wrapping yarn around needle twice, k2tog, k1], 11 times– 34 sts.
Row 2 (Wrong Side): [K2, sl 1 with yarn in front, letting extra wraps drop off needle], 11 times, end k1.
Row 3 (Right Side): K1, [sl 1 with yarn in back, k2], 11 times.
Row 4 (Wrong Side): [K2, sl 1 with yarn in front], 11 times, end k1.
Row 5 (Right Side): K1, [k1, wrapping yarn around needle twice, k2tog], 11 times– 23 sts.
Row 6 (Wrong Side): [K1, sl 1 with yarn in front, letting extra wraps drop off needle], 11 times, end k1.
Row 7 (Right Side): K1, [sl 1 with yarn in back, k1], 11 times.
Row 8 (Wrong Side): [K1, sl 1 with yarn in front], 11 times, end k1.
Row 9 (Right Side): K2tog across row, end k1–12 sts.
Row 10 (Wrong Side): P12.
Row 11 (Right Side): K2tog across row – 6 sts.

FINISHING

Cut yarn leaving a 6” [15 cm] tail. With yarn needle, draw tail through remaining 6 sts. twice, pull tightly and fasten off. Sew seam together. Weave in ends.

 

 
Credit : allfreeknitting.com